ProTulos – arvoa asiakkaille

ProTulos syntyi vastaamaan markkinoiden palveluyrityksille ja -organisaatioille 2000-luvulla asettamiin haasteisiin: asiakkaiden kasvavat vaatimukset ja toimintaympäristön muuttuminen asettavat yritykset ja organisaatiot entistä suurempien haasteiden ja samalla myös mahdollisuuksien eteen. ProTulos Oy:lle kunnia asia on erinomainen työnjälki ja arvon tuottaminen asiakkaille.

Olennaiseen keskittyminen – tee oikeita asioita ja erottaudu

Menestyminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei edellytä välttämättä suuria investointeja ja mittavia hankkeita – olennaisen tunnistaminen ja siihen keskittyminen ovat avainasioita. Lisäksi tarvitaan kykyä erottautua kilpakumppaneista. Olennaiseen keskittyminen edellyttää toiminnan fokusointia, kykyä ”nähdä metsä puilta”. Erottautuminen vaatii lähinnä kyseenalaistamista ja innovatiivisuutta. Innovatiivisten asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämisen lisäksi ProTulos pystyy aikaansaamaan tehokkuutta organisaation toimintaprosesseissa. Lopputuloksena on tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan kannattavuuden kasvu.

Toimintamme ohjenuorana ovat henkilöstön osaamispääoman kasvattaminen sekä organisaation toimintaprosessien tehostaminen valmennuksien ja konsultoinnin avulla.

Toimintaa ohjaavat missio, visio,strategia ja arvot

Missiomme on auttaa asiakkaitamme menestymään.

Strategiamme on auttaa asiakkaitamme tunnistamaan olennainen ja  mahdollistaa siihen keskittyminen. Osa strategiaamme on myös vastuullisuus – varmistamme aina asiakastyytyväisyyden.

Visionamme on olla kehittämisen tunnettu ja tunnustettu kumppani.

Arvomme ovat:

  • Asiakkaalle syntyvät hyödyt
    • toiminnan vastuullisuus, vaikuttavuus ja laatu
  • Kehittyminen
  • elämme niin kuin opetamme: osaavat ja kehittyvät asiantuntijat
  • kyky nähdä asiat eri näkökulmista, innoivointi,itsensä haastaminen,  uudistaminen ja uudistuminen
  • Kyseenalaistaminen

 

Ajankohtaista

Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä
14.01.2020
Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä Nykyinen toimintaympäristö haastaa organisaatioita uudistamaan käytäntöjään. Myös 2020-luvulla esimiestyön merkitys on kriittinen. Se miten esimies asennoituu, mit... Lue lisää >>

Työntekijän K8 -malli – hyvinvointia ja tuloksia
30.10.2019
Työntekijän K8™-malli ohjaa hyvinvoivan ja tavoitteet saavuttavan työntekijän toimintaa työyhteisössä. Mallin hyödyntämisen myötä organisaatio luo onnistumisen struktuurin. K8 -mallin myötä jokainen työyhteisön j&aum... Lue lisää >>

Asiakaspalvelun ajokortti™ - varmista erinomaiset asiakaskokemukset
02.09.2019
Asiakaspalvelun ajokortti™ varmistaa erinomaisten asiakaskokemusten toteutumisen. Kokonaisuus on rakennettu tavoitteena aidosti asiakaskeskeinen organisaatio, joka tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelun ajokortin suorittamisen myötä jokainen organisaatiossa toimiva... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti