Asiakkaan ääni

ProTulos Oy:n asiakaskunnassa on kattavasti edustettuna eri toimialojen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Asiakkaiden palaute on ProTuloksen toiminnan keskiössä. Palautetta kerätään aktiivisesti ja sen analysointiin panostetaan. Näin asiakkaan ääni kuuluu toiminnan kehityksessä ja toiminta on aidon asiakaslähtöistä.

Valmennustilaisuuksista ja konsultointitoimeksiannoista kerättyjen palautteiden perusteella ProTulos Oy:n toiminta saa arvosanan ”erinomainen”. Valmennustilaisuuksien osalta kiitosta saavat erityisesti ammattitaito, konkretia ja käytännönläheisyys sekä osallistujien huomioiminen. Konsultointiprojektien saralla kiitosta saavat ammattitaidon ohella ammattimainen projektien läpivienti ja kyky luoda uutta sekä aito paneutuminen toimeksiantoihin.

Asiakkaiden tyytyväisyydestä kertovat myös pitkät asiakassuhteet ja toimiminen sopimuskouluttajina useissa merkittävissä koulutusorganisaatioissa, joista esimerkkinä Kesko.

Henrietta Aarnikoivun on  vuonna 2014  valittu Speakersforumin toimesta Suomen  top 50 puhujien joukkoon.
 

Asiakkaamme suosittelee:

”Olemme tehneet yhteistyötä ProTuloksen kanssa useita vuosia. Lupaukset ja aikataulut pitävät, yrityksemme tarpeet on todella huomioitu, ts. räätälöinti on todellista. Toiminta on joka tasolla ammattimaista ja yhteistyö joustavaa. Henrietta yhteistyökumppanina on energisoiva ja positiivinen. Hän saa omalla ammattimaisella, persoonallisella ja suorasukaisella otteellaan osallistujat aktivoitumaan jopa oman toimintatyylin arviointiin ja kehittämiseen. Palaute on ollut aina erinomaista, joten suosittelen lämpimästi."

-Sirkku Tapeinopoulos, Kehityspäällikkö, POP pankkiliitto

”Taysin tukipalveluiden henkilöstön työyhteisötaitoja kehittäessämme olemme useaan otteeseen todenneet Henrietan oivaksi yhteistyökumppaniksi ja asiansa osaavaksi kouluttajaksi. Erityisesti minuun ovat tehneet vaikutuksen esimiehille suunnatut koulutukset, joissa Henrietta on napakalla mutta huumorintajuisella otteella saanut kiinni myös niistä ”liukkaimmista saippuanpaloista”. Henrietalla on erinomainen ihmistuntemus. Tästä johtuen hän löytää oikean tavan lähestyä kutakin porukkaa ja tarpeen tullen uskaltaa myös sopivasti provosoida.”

- Suvi Forss, Välinehuoltopäällikkö, Tampereen yliopistollinen sairaala

”Ruohonjuuri on aloittanut yhteistyön ProTuloksen kanssa ja odotuksemme ovat korkealla, yrityksemme tarpeet ja toiveet on taitavasti kartoitettu ja huomioitu. Räätälöinti on vuorovaikutuksellista ja dynaamista. Toiminta on joka tasolla ammattimaista ja yhteistyö joustavaa. Henrietan ote on ammattitaitoinen ja aktivoiva, persoonana hän on karismaattinen ja positiivinen. Yhteistyökumppanina Henrietta on energisoiva ja oivaltava.

Ruohonjuuri odottaa ilolla hedelmällistä ja tuloksellista yhteistyötä.”

- Arto Ranta-aho, Toimitusjohtaja, Ruohonjuuri

Valmennustilaisuuksista saatua palautetta:

"Henrietta Aarnikoivu on alan ammattilainen ja fasilitoinnin kautta avasi upealla tavalla ryhmälle erinäisiä näkymiä käsiteltävän asian osalta, antaen ryhmälle työkaluja käsitellä erinäisiä asioita työyhteisötaitoihin liittyen sekä mahdollistaen avoimen keskustelun."

"Henrietta on valmentajana innostava ja inspiroiva, jämäkkä ja kykenee vetämään isoakin ryhmää aktiivisesti."

"Henrietta on valmentajana 'tuloshakuinen mutta inhimillinen', - ja hän onnistuu valmennustyössä erinomaisesti, herätellen ajatuksia. Hän edustaa asioita, joita jokaisen esimiehen tulisi olla."


"Valmennus sai minut pohtimaan omaa toimintaani, jonka johdosta syntyi oivalluksia, joita aion hyödyntää jatkossa."

"Osui ja upposi, miten Henrietta osaakin löytää juuri sen oikean puhuttelevan näkökulman."

"Koulutus oli räätälöity juuri meille ja vastasi juuri meidän tarpeisiimme diipadaapan sijaan."

"Jos nyt saaduilla välineillä ei pärjätä niin ei sitten millään – kiitos Henrietta ja Minna."

"Kouluttaja ei kuulunut harmaaseen massaan, vaan pisti itseään likoon. Ei keskittynyt mielyttämään. Selvästi asiaansa sitoutunut ammattilainen."

"Valmentaja oli elämänmakuinen, asiansa osaava ja upea esiintyjä. Raikas tuulahdus."

"Henrietta tiesi mistä puhui. Esityksestä näkyi selvästi, että hänellä on omakohtaista työelämän kokemusta. Sitä ei kaikilla *kaikkitietävillä* kirjanoppineilla konsulteilla ole. Esitystä jaksoi seurata kiinnostuneena eikä ajatus karkaillut."

"Sain suunnattomasti energiaa esimiestyöhön, nyt jaksaa taas!"

"Aion seuraavassa kehityskeskustelussa hyödyntää kaikkea oppimaani ja lopputuloksena on varmasti se aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu! Kiitos!!!"

"Sain valmennuksesta enemmän kuin 25 vuodessa esimiehenä."

"Konkreettista, herätti ajatuksia."

"Henrietta ei keskity miellyttämään vaan puhuu asioista niiden oikeilla nimillä."

"Todella käytännön läheinen koulutus. Vastasi yrityksemme tarpeita."

"Asiantunteva kouluttaja, innostava ja motivoiva."

"Ehdottomasta parhaita koulutuksia, ellei paras missä olen ollut."

"Kohtuullisella investoinnilla mittava hyöty!"

"Kouluttaja oli perehtynyt yrityksemme toimintaan perusteellisesti - suurenmoinen anti."

"Paras kehityskeskusteluvalmennus mihin olen koskaan osallistunut!"

 

Ajankohtaista

Tiiminvetäjänä onnistuminen - Tulosta Tuottava Tiiminvetäjä TTT®-toimintamalli organisaatioiden hyödynnettäväksi
23.04.2019
Tulosta Tuottava Tiiminvetäjä TTT® toimintamalli on kehitetty yhteistyössä menestyvien organisaatioiden tiiminvetäjien ja esimiesten kanssa. Toimintamalli sisältää askelmerkit hyvinvoivan ja tavoitteet saavuttavan tiimin kehittämiseen ja ylläp... Lue lisää >>

Tunnista organisaation kulttuuri ja kehitä onnistumisen kulttuuri
04.02.2019
Menestyvä työyhteisö edellyttää myös kulttuurin kehittämistä. Onnistumisen kulttuuri -kokonaisuus sisältää kulttuurin mittauksen, tavoiteltavan kulttuurin määrittämisen ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Asiakas saa hyöd... Lue lisää >>

Nyt myös psyykkista valmennusta tarjolla
04.02.2019
ProTuloksessa nyt myös osaamista psyykkisen valmennuksen saralla. Psyykkinen valmennus purkaa tavoitteiden saavuttamisen tiellä olevia esteitä ja tukee tavoitteiden saavuttamista Psyykkista valmennusta voidaan toteuttaa yksilötasolla ja ryhmässä.  Kysy lisä... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti