Kehittämispalvelut


Monipuolisiin kehittämispalveluihimme kuuluvat valmennukset, konsultointi sekä yksilö- ja ryhmäcoaching.

Toimintaamme ei ensisijaisesti ohjaa ongelmien korjaaminen – tavoitteenamme on asiakkaidemme menestyminen ja siihen välineiden sekä ratkaisujen tarjoaminen.   
 

Valmennukset


Valmennuksia toteutamme kattavasti paitsi esimiehille myös muille henkilöstöryhmille. Valmennuksissa nojaamme vaikuttavuuteen ja myös edelläkävijyyteen. Päivitämme tarjoomaamme säännönmukaisesti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja viimeisin tutkimustieto käytäntöä unohtamatta.  Meille kunnia-asia on tarjota asiakkaille kuhunkin aikaan ja tilanteeseen parhaiten soveltuva valmennus.

Lisää tietoa Valmennukset-sivulta.


Konsultointi


Konsultointipalveluitamme ohjaa tavoitetilan määrittäminen. Tavoitetilasta käsin eteneminen turvaa sen, että olennaiset asiat tulevat huomioiduiksi ja fokus on oikeissa asioissa. Tavoitetilan määrittämisen jälkeen laaditaan nykytilanteen analyysi, jossa konsultointitarpeet tulevat näkyväksi. Tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet ja siirrytään toteutukseen sekä toteutetaan seuranta.

Lisää tietoa löydät Konsultointi-sivulta.


Coaching

Coaching voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäcoachingina.  Coachingissa tärkeää roolia näyttelee tavoiteasetanta – mitä coachingilla halutaan saavuttaa. Tavoiteasetanta vaikuttaa luonnollisesti tapaamisten sisältöön ja myös työskentelymetodeihin.

Coaching kehittää tehokkaasti yksilön/ryhmän suorituskykyä. Näkemyksemme mukaan hyvä coach sekä tukee että haastaa asiakkaitaan ratkaisujen löytämiseksi.

 
Lisää tietoa löydät Coaching-sivulta.

 

Ajankohtaista

Tunnista organisaation kulttuuri ja kehitä onnistumisen kulttuuri
04.02.2019
Menestyvä työyhteisö edellyttää myös kulttuurin kehittämistä. Onnistumisen kulttuuri -kokonaisuus sisältää kulttuurin mittauksen, tavoiteltavan kulttuurin määrittämisen ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Asiakas saa hyöd... Lue lisää >>

Nyt myös psyykkista valmennusta tarjolla
04.02.2019
ProTuloksessa nyt myös osaamista psyykkisen valmennuksen saralla. Psyykkinen valmennus purkaa tavoitteiden saavuttamisen tiellä olevia esteitä ja tukee tavoitteiden saavuttamista Psyykkista valmennusta voidaan toteuttaa yksilötasolla ja ryhmässä.  Kysy lisä... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti