Kehittämispalvelut


Monipuolisiin kehittämispalveluihimme kuuluvat valmennukset, konsultointi sekä yksilö- ja ryhmäcoaching.

Toimintaamme ei ensisijaisesti ohjaa ongelmien korjaaminen – tavoitteenamme on asiakkaidemme menestyminen ja siihen välineiden sekä ratkaisujen tarjoaminen.   
 

Valmennukset


Valmennuksia toteutamme kattavasti paitsi esimiehille myös muille henkilöstöryhmille. Valmennuksissa nojaamme vaikuttavuuteen ja myös edelläkävijyyteen. Päivitämme tarjoomaamme säännönmukaisesti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja viimeisin tutkimustieto käytäntöä unohtamatta.  Meille kunnia-asia on tarjota asiakkaille kuhunkin aikaan ja tilanteeseen parhaiten soveltuva valmennus.

Lisää tietoa Valmennukset-sivulta.


Konsultointi


Konsultointipalveluitamme ohjaa tavoitetilan määrittäminen. Tavoitetilasta käsin eteneminen turvaa sen, että olennaiset asiat tulevat huomioiduiksi ja fokus on oikeissa asioissa. Tavoitetilan määrittämisen jälkeen laaditaan nykytilanteen analyysi, jossa konsultointitarpeet tulevat näkyväksi. Tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet ja siirrytään toteutukseen sekä toteutetaan seuranta.

Lisää tietoa löydät Konsultointi-sivulta.


Coaching

Coaching voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäcoachingina.  Coachingissa tärkeää roolia näyttelee tavoiteasetanta – mitä coachingilla halutaan saavuttaa. Tavoiteasetanta vaikuttaa luonnollisesti tapaamisten sisältöön ja myös työskentelymetodeihin.

Coaching kehittää tehokkaasti yksilön/ryhmän suorituskykyä. Näkemyksemme mukaan hyvä coach sekä tukee että haastaa asiakkaitaan ratkaisujen löytämiseksi.

 
Lisää tietoa löydät Coaching-sivulta.

 

Ajankohtaista

Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä
14.01.2020
Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä Nykyinen toimintaympäristö haastaa organisaatioita uudistamaan käytäntöjään. Myös 2020-luvulla esimiestyön merkitys on kriittinen. Se miten esimies asennoituu, mit... Lue lisää >>

Työntekijän K8 -malli – hyvinvointia ja tuloksia
30.10.2019
Työntekijän K8™-malli ohjaa hyvinvoivan ja tavoitteet saavuttavan työntekijän toimintaa työyhteisössä. Mallin hyödyntämisen myötä organisaatio luo onnistumisen struktuurin. K8 -mallin myötä jokainen työyhteisön j&aum... Lue lisää >>

Asiakaspalvelun ajokortti™ - varmista erinomaiset asiakaskokemukset
02.09.2019
Asiakaspalvelun ajokortti™ varmistaa erinomaisten asiakaskokemusten toteutumisen. Kokonaisuus on rakennettu tavoitteena aidosti asiakaskeskeinen organisaatio, joka tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelun ajokortin suorittamisen myötä jokainen organisaatiossa toimiva... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti