Valmennukset

Tarjoamme valmennuksia johtamisen, esimiestyön, työyhteisötaitojen, asiakaspalvelun ja viestinnän saralla. Valmennuksissa tavoitteena on henkilöstön asiantuntemuksen, osaamisen ja sitoutumisen kehittäminen sekä ylläpitäminen. Valmennuksissa tarjotaan erilaisia organisaation tilanteeseen soveltuvia konkreettisia ratkaisu- ja toimintamalleja hyödynnettäväksi. Tämä mahdollistaa henkilöstön osaamisen ja oivallusten siirtymisen suoraan organisaation käytäntöön.


Esimerkkejä valmennuksistamme:

Onnistumiskeskustelu

Esimiehen määräaikaishuolto

Asiantuntijasta esimieheksi – esimiesrooli haltuun

Ratkaisukeskeinen esimies – esimiestyön V10

Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu

Kehityskeskusteluiden huoltopäivä

Työyhteisötaidot – onnistuminen on kahden kauppa

Työntekijän määräaikaishuolto

Itsensä johtaminen – hyvinvointia ja onnistumisia

Asiakaspalvelijan määräaikaishuolto

Asiakaspalvelun huoltopäivä


Asiakkaan ja osallistujien huolellinen tarpeiden kartoittaminen

Ennen valmennusta käydään huolellisesti  läpi valmennuksen tavoitteet ja asiakkaan tarpeet. Lisäksi toteutuksiin sisältyy myös sähköisesti toteutettava esikartoitus, jossa osallistujille annetaan ennen tilaisuutta mahdollisuus kertoa toiveistaan ja tarpeistaan tilaisuuteen liittyen. Esikartoituksen antia hyödynnetään sisällön räätälöinnissä ja painopistealueiden määrittämisessä.


ProCIMP™ - työkalut tukena

Valmennusten vaikuttavuuden tukemiseksi tilaisuuksissa myös hyödynnetään tarpeen mukaan erilaisia ProCIMP™ - työkaluja. Sen lisäksi, että ”työkaluja” hyödynnetään itse valmennustilaisuuksissa, niitä voidaan käyttää myös valmennuksen jälkeen tavoitteena turvata tilaisuudessa läpikäytyjen teemojen läsnäolo arjessa.Esimerkkejä ProCIMP™ - työkaluista

Työkalu kehityskeskusteluun: työyhteisötaitojen arvio keskustelun tueksi

Esimiehen 360 -arviointi

Työyhteisön jäsen – 360 arviointi

Itsearvioinnit ja analyysit

  • Esimiestyön V10®-esimiehenä kehittyminen
  • Työntekijän K8 – työntekijänä kehittyminen
  • Minä työyhteisön jäsenenä
  • Alaistaitojen itsearviointi ProTulos CIMP®
  • Asiakaspalvelija-analyysi
  • Esimiesviestintätyylin arviointi
  • Neuvottelutyylin arviointi

 

 

Ajankohtaista

Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä
14.01.2020
Onnistumiskeskustelu – 2020 -luvun esimiestyön menestystekijänä Nykyinen toimintaympäristö haastaa organisaatioita uudistamaan käytäntöjään. Myös 2020-luvulla esimiestyön merkitys on kriittinen. Se miten esimies asennoituu, mit... Lue lisää >>

Työntekijän K8 -malli – hyvinvointia ja tuloksia
30.10.2019
Työntekijän K8™-malli ohjaa hyvinvoivan ja tavoitteet saavuttavan työntekijän toimintaa työyhteisössä. Mallin hyödyntämisen myötä organisaatio luo onnistumisen struktuurin. K8 -mallin myötä jokainen työyhteisön j&aum... Lue lisää >>

Asiakaspalvelun ajokortti™ - varmista erinomaiset asiakaskokemukset
02.09.2019
Asiakaspalvelun ajokortti™ varmistaa erinomaisten asiakaskokemusten toteutumisen. Kokonaisuus on rakennettu tavoitteena aidosti asiakaskeskeinen organisaatio, joka tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia. Asiakaspalvelun ajokortin suorittamisen myötä jokainen organisaatiossa toimiva... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti