Coaching

Palveluvalikoimaamme kuuluu myös coaching. Kokemuksemme mukaan ja myös tutkitusti se on tehokas ja taloudellinen tapa kehittää organisaation toimintaa.

Asiakkaana coachingissa voi olla henkilö tai ryhmä.

Henkilökohtaisessa coachingissa asiakkaana on yleensä henkilö, jonka sitoutumiseen ja kehittymiseen halutaan erityisesti panostaa organisaatiossa. Henkilökohtainen coaching muodostuu yleensä noin 6-8 tapaamisesta kestoltaan n. 1,5 tuntia. Tapaamisten välillä toteutuu usein myös yhteydenpitoa puhelimitse ja sähköisessä valmennusympäristössä tapahtuvaa keskustelua.

Ryhmän coachingissa kohderyhmänä voi olla esimerkiksi työyhteisö, projektityöryhmä, esimiesryhmä ja johtoryhmä.

Toimintatapamme coachingissa perustuu ratkaisukeskeisyyteen, jossa ongelmien sijaan keskitytään ratkaisujen hakemiseen ja orientoidutaan tavoitteiden saavuttamiseen.

Ajankohtaista

Tunnista organisaation kulttuuri ja kehitä onnistumisen kulttuuri
04.02.2019
Menestyvä työyhteisö edellyttää myös kulttuurin kehittämistä. Onnistumisen kulttuuri -kokonaisuus sisältää kulttuurin mittauksen, tavoiteltavan kulttuurin määrittämisen ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Asiakas saa hyöd... Lue lisää >>

Nyt myös psyykkista valmennusta tarjolla
04.02.2019
ProTuloksessa nyt myös osaamista psyykkisen valmennuksen saralla. Psyykkinen valmennus purkaa tavoitteiden saavuttamisen tiellä olevia esteitä ja tukee tavoitteiden saavuttamista Psyykkista valmennusta voidaan toteuttaa yksilötasolla ja ryhmässä.  Kysy lisä... Lue lisää >>

Yhteystiedot

Palveluksessasi

Henrietta Aarnikoivu
050 514 5617
henrietta.aarnikoivu(a)protulos.fi

Korvaa (a)-merkki sähköpostiosoitteessa @-merkillä.
Laskutus- ja postiosoite:

ProTulos Oy


Protulos Lahti
Sopenkorvenkatu 12
15800 Lahti